1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Plant Planet Oy Ab
  Y-tunnus: 2919257-9
  Osoite: PL 34
  Postinumero: 00131
  Postitoimipaikka: HELSINKI
  Puhelinnumero: 020 7569 200
  Sähköpostiosoite: satellite@greenplanetastronauts.com
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
  Yritys: Plant Planet Oy Ab
  Nimi: Milla Westerling
  Y-tunnus: 2919257-9
  Osoite: PL 34
  Postinumero: 00131
  Postitoimipaikka: HELSINKI
  Puhelinnumero: 020 7569 200
  Sähköpostiosoite: satellite@greenplanetastronauts.com
 3. Tietosuojavastaava
  Yritys: Plant Planet Oy Ab
  Nimi: Milla Westerling
  Y-tunnus: 2919257-9
  Osoite: PL 34
  Postinumero: 00131
  Postitoimipaikka: HELSINKI
  Puhelinnumero: 020 7569 200
  Sähköpostiosoite: satellite@greenplanetastronauts.com
 4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Hallinnoida verkkokauppatilauksia, lähettää uutiskirjeitä ja muuta tietoa, laatia tilastoja,
  tehdä asiakas- ja markkinatutkimuksia, käsitellä asioita asiakaspalvelussa ja käyttää tietoja
  muuten parantaaksemme toimintaamme.
 5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
  Rekisteröityneiden tietoja kerätään ja käsitellään rekisteröityneen suostumuksella.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Henkilön/henkilöiden nimi, vastaanottajan nimi ja ikä, sähköpostiosoite, puhelinnumero,
  postiosoite.
 7. Tietojen säilytysaika
  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kunnes rekisteröitynyt haluaa poistaa tietonsa rekisteristä.
 8. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin kerätään tietoja:
  Henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.
 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
  talousalueen ulkopuolelle

Tietosuojaseloste

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä
ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö
  Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
  tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen
  ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista
  sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
  pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien
  tietokoneita tai tiedostoja.
  Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja
  evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen.
  Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että
  evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle.
 2. Rekisterin suojaus
  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden kautta. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla,
  käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän
  palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.
 3. Automaattinen päätöksenteko
  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
 4. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
  talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
  henkilölle.
  Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
  poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
  vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
  tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.
 5. Päivittäminen
  Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta, ja julkaisemme päivitetyn selosteen aina
  kotisivuillamme. Tämä seloste on päivitetty viimeksi 26.4.2021.